Make your own free website on Tripod.com
 
...โปรแกรมแจกฟรี

__________ วัสดีครับท่าน ผมมีอะไรดีๆ ก็นึกถึงท่านเสมอ วันนี้มีโปรแกรมมาแจกฟรี ท่านลอง download ไปลองใช้งานดูนะครับ ได้ผลเป็นยังไงก็บอกด้วยแล้วกัน



Download Program

Fan Version 7 1.30 M แฟน 7 เป็นโปรแกรมที่พัฒนาและอัพเกรดเป็น ภรรยา 1 ได้ สามารถติดตั้งตัวเองและทำงานเองได้ เมื่อระบบเริ่มต้น หากท่านพบปัญหา โปรดติดต่อ
Panraya 1 1.30 M ภรรยา 1 เป็นโปรแกรมประเภท อรรถประโยชน์ และความบันเทิง แฟ้มข้อมูลที่ซ่อนอยู่จะทำการจำลอง แฟน 7 ให้เป็น ภรรยา 1 ได้
WinZip 8 1.2M.
    
 
ใช้ในการบีบหรือขยายไฟล์ นะครับ ลอง D/L ดูเพียงระบบ ชื่อ และ Email ก็ใช้ได้ 23/2/2000