Make your own free website on Tripod.com
 

กินปลาช่วยลดการเป็นโรคซึมเศร้า

__________ ผล การศึกษาในฟินแลนด์ที่พบว่าคนที่ชอบรับประทานปลาน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง จะมีความเสี่ยงถึงร้อยละ 31 ที่จะมีอาการ ของโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปที่รับประทานปลาบ่อยๆ

__________ ดร.แอนติ ทันสกาเนน จากมหาวิทยาลัยควอฟิออในฟินแลนด์ วิจัยพบว่าในเนื้อปลามีกรดไขมัน ไม่อิ่มตัวทีมีชื่อว่า "โอเมก้า-3" แต่ยังเร็วเกินไปที่จะแนะนำให้ประชาชนหันมารับประทานปลา หรือ บริโภคกรดไขมันไม่อิ่มตัว เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะซึมเศร้า ถึงแม้ข้อมูลี้พบแต่ในผู้หญิงเท่านั้น แต่ผู้วิจัยก็เชื่อว่า ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะพบในผู้ชายเช่นกัน การศึกษาครั้งนี้ก็ได้มาจากการสุ่มสำรวจในผู้ใหญ่ 3,204 คน ในฟินแลนด์ โดยศึกษาอาการซึมเศร้า และความถี่ในการรับประทานอาหารจำพวกปลา

__________ จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 30 รับประทานปลาน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณน้อย และ ร้อยละ 28 ของกลุ่มคนเหล่านี้ มีอาการซึมเศร้าตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มไปจนถึงขั้นร้ายแรง นอกจากผู้หญิง ที่มีอาการซึมเศร้าร้อยละ 34 รับประทานปลาในปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปร้อยละ 27 ส่วนใน ผู้ชายมีอยู่ร้อยละ 30 ที่ทานปลาไม่มากนักเมื่อเทียบกับผู้ชายทั่วไปร้อยละ 28.5


__________ ส่วนการศึกษาอื่นๆ ก่อนหน้านี้ พบว่าการกินกรดไขมัน "โอเมก้า-3" ในรูปของแคปซูลช่วยรักษา อาการจิตซึมเศร้า และยังมีรายงานพบว่า ประเทศที่บริโภคปลากันมาก แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรค ซึมเศร้าจะน้อยลงด้วย


@ โจรสลัด